Kursutbud

Skvallerbytta - hundmöteskurs 

Skvallerbytta - Hundmöteskurs

Upplägg

Gör din hund utfall i kopplet? Känner du dig spänd när ni går ut och tar omvägar för att slippa att er dag blir förstörd av ett enda möte? Då är denna kurs för dig! 

Du får redskapen till att kunna träna i förebyggande syfte, innan utfall uppstår.
Vi går in på hur frustration kan se ut hos hunden och hur du kan hjälpa hunden att avreagera sig. 
Vi tar upp vad en trigger är och hur man kan hjälpa hunden i akuta lägen samt förebygga med hjälp av avstånd, vi pratar om stress och vikten av återhämtning.
 
Du får träna i en riggad miljö mot en tyghund, ett ekipage i taget. Ekipagen kommer att träna med riggat hundmöte av en tyghund. Vi ser till att var och en känner sig trygga och är bekväma i träningen. 
Välj mellan tillfällen som ensamt ekipage eller med 2 ekipage. Detta för att alla ekipage ska hinna träna de praktiska övningarna en och en i lugn och ro utan att distraheras från varandra. Är din hund väldigt känslig för andra hundar hänvisar jag till tillfällen som ensamt ekipage. 
Du blir inbjuden till en sluten Facebookgrupp där livesändning körs veckovis under kursens gång, tid för frågor och återkoppling mellan de fysiska tillfällena. Vi peppar varandra och delar med oss av alla framsteg, stora som små. 
Vi varvar teori med praktiska övningar. Detta för att hunden ska få pauser och att man ska kunna ta till sig information utan att behöva träna hund samtidigt.
Hundar som inte kan sitta och vänta i bilen på sin tur får vara bakom siktskydd med sin familj. Vi hjälps åt så alla hundar känner sig trygga när andra ekipage tränar. 

Kunskap

Du får kunskapen om orsaker kring utfall och rädslor till hundmöten.Du kommer få lära dig om hundens signaler och hur du lättare kan läsa av och förstå din hund. Du får lära dig rastypiska beteenden och hur man kan förebygga problem.

Vänd känslan

Du får redskapen i hur du kan vända känslan inför mötande hundar. Olika sätt att träna i hundmöten. Och hur du kan hålla din hunds stress nere.Du får vägledning i en riggad miljö som är anpassad så du och din hund lyckas i träningen.

Stödet

Du får stödet du behöver, personligt anpassade övningar. I den slutna Facebookgruppen får du även ta del av de andra kursdeltagares framsteg och peppa varandra. Vi hyllar alla framsteg, stora som små.

Ett tryggt upplägg

Välj om du vill träna som ensamt ekipage(VIP) eller samtidigt som ett annat(DUO). VIP rekomenderas till hundar som har väldigt svårt för andra hundar både vittring och ljud. DUO rekommenderas till hundar som klarar av att höra och vittra andra hundar men där ägaren vill träna in lugnare hundmöten.

Siktskydd finns på plats och vi kommer träna ett ekipage i taget. Ingen hund kommer sättas i situationer hen inte klarar av.

Under alla fysiska träffar kommer vi använda oss av en tyghund att träna möten med, detta för att den mötande hunden inte ska behöva känna sig obekväm eller bli trött under övningarna.

Hundarnas säkerhet och trygghet kommer alltid först.

Torrträning med tyghund är till för ägarna att lära in signaler, rörelse och känsla så man har fått in vana i träningen innan riktiga situationer.

Skvallerbytta - hundmöteskurs

Välj vilket paket du vill ha, VIP(1,5h) är du som ensamt ekipage på de fysiskt kurserna. DUO(2h) är du tillsammans med ett annat ekipage, med siktskydd. 
4 tillfällen där vi varvar teori med praktiska övningar. Du blir inbjuden i en sluten facebook där träningsklipp för de olika övningarna visas och chans att stötta de andra ekipagen på håll.

Nästa uppstart 26 Maj Juni 

Resterande datum: 2/5, 9/6 & 16/6

VIP 1  kl 10-11.30 
VIP 2 kl 11.45- 13.15

DUO kl 13.30-15.30


Edsvik Landsnoravägen 10, Sollentuna

2350 SEK

Frågor och svar om hund,öteskursen


Kommer hundarna träna på varandra?

Nej, detta för att hundarna på kurs redan har en negativ eller spänd känsla till andra hundar och ska inte behöva påverkas av varandra. Vi tränar på ett möte med en tyghund när vi har övningar som kräver ett möte. 

Varför använda en tyghund och inte trygg hund som är okej med andra hundar?

Jag har valt att inte använda andra hundar som mötande hund på kurs just för att kraven på den mötande hunden blir svåra att uppnå och det känns helt enkelt inte rättvist för den hunden. En trygg hund kan dessutom bli trött, ha dåliga dagar eller själv bli påverkad av ekipagen under kurstiden. En tyghund är neutral och tröttnar aldrig på att möta andra hundar, samtidigt som hundägare får träna in övningar och olika strategier utan att oroa sig att något kan råka hända.

Min hund är reraktiv mot människor, kan jag ändå gå kursen?

Absolut! Övningarna går att anpassa till olika typer av triggers. Du kommer få extra utrymme från instruktör samt kunna välja att vara som ensamt ekipage på kursens fysiska träffar.

Går det att få kursen online?

För tillfället går det inte att få kursen helt online, men du kan skriva upp dig på väntelistan till kontakt@hundividen.se för att ta del av onlinekursen i förväg när den väl är klar för onlinebruk.

Finns det en åldergräns på hundar för att gå kursen?

Nej, men kursen rekommenderas inte till valpar under 6 månader då det är lite för höga krav på små valpar. Jag hänvisar till Hundividens valpkurser som har hundmöten i sitt upplägg och fokuserar på förebygga på valpens nivå istället. 

Jag vil gå kursen men kan inte de tillfällen som finns ute

Du kan skriva upp dig på väntelistan genom att maila till kontakt@hundividen.se och fråga när kommande tillfällen kommer ske.

Namn på hund, ålder, ras/hundtyp Namn på person/personerna som närvarar på kursen E-post och telefonnummer
Vilket paket?
VIP (ensam)
DUO
Allergier (hund och människa) Specifika önskemål om bemötande Skicka in

Anmälan 

För att anmäla dig på kurs behöver du fylla i formuläret nedan. Efter anmälan får du ett mail med betalningsinformation, när betalningen är gjord får du anmälningsbekräftelse. Har du några frågor går det bra att maila direkt till Kontakt@hundividen.se

Sollentuna, Stockholm 

kontakt@hundividen.se